Élő segítség :
close Your message
was sent successfully
Kérjük, hagyjon egy üzenetet és felkeressük
Önt.
close Your message
was sent successfully
close

Elérhetőség:
Hétfő-péntek
04:00-20:00 GMT

Ügyfélszolgálat:

Technikai támogatás:
+36-1-8808-402

close Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.
Üdvözöljük az iFOREX élő chaten! A megfelelő segítségért, kérjük, adja meg a következő adatokat:
Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.

PRIIP KIDs

KIEMELT INFORMÁCIÓKAT
TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK

Az alábbi dokumentumok kulcsfontosságú információkat biztosítanak az Ön számára ezekről a befektetési termékekről. Az alábbi dokumentumok nem marketing anyagok. Az információ jogszabályi kötelezettség, hogy az Ön számára segítsenek megérteni e termékek természetét, kockázatait, költségeit, potenciális nyereségét és veszteségeit, valamint hogy összehasonlíthassa azokat más termékekkel.

Befektetési vállalkozás: eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (eBrókerház), tel.: +36 (1) 8808-400, honlap: www.iforex.hu
Engedélyezte: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF);
Engedélyszámok: III/73.059-4/2002. és III/73.059/2000.

Ön egy összetett, adott esetben nehezen megérthető termék vásárlása előtt áll

 • Árualapú CFD-k

  Milyen termékről van szó?

  A jelen befektetési termék egy különbözeten alapuló ügylet (angolul: „Contract for Difference” – „CFD”). A CFD egy tőzsdén kívül kereskedett (angolul: „Over the Counter” – „OTC”), tőkeáttételes pénzügyi instrumentum, amelynek értékét az alapul szolgáló eszköz értéke határozza meg. Az ügyfél nyereséget vagy veszteséget érhet el a CFD-n, attól függően, hogy milyen irányú tranzakcióról van szó (vétel vagy eladás), illetve az alapul szolgáló eszköz értéke milyen irányban változik. A nyereség vagy veszteség mértékét az alapul szolgáló eszköznek az ügylet nyitásakor, illetve zárásakor fennálló értéke határozza meg. A CFD-ügylet elszámolása kizárólag készpénzben történik, és az ügyfél semmilyen joggal nem rendelkezik a tényleges alapul szolgáló eszköz vonatkozásában.

  A CFD célja, hogy az alapul szolgáló eszköz árváltozása nyomán érjen el nyereséget. Árualapú CFD-k esetében az árak meghatározása az érintett tőzsdei áru vételi árfolyamán alapul. Az eBrókerház az árakra vonatkozó információkat a likviditást biztosító partnerétől szerzi be, míg utóbbi az adott tőzsdék vonatkozó árait gyűjti és összesíti. Az árupiacokon 5 napig folyik a kereskedelem, vasárnaptól péntekig. Az egyedi kereskedési időkről az eBrókerház honlapján tájékozódhat.

  Ez a termék olyan ügyfeleknek ajánlott, akik irányított tranzakciókat kívánnak végrehajtani, és az alapul szolgáló szerződés/áru rövid távú árfolyammozgásából kívánnak profitálni, valamint rövid ideig képesek viselni a teljes befektetett összeg elvesztésének kockázatát. Következésképp, a termék nem megfelelő azon ügyfeleknek, akik nem engedhetik meg maguknak a befektetett összeg elvesztését. Az ilyen típusú befektetés sikerességéhez szükséges, hogy az ügyfél ismereteken alapuló feltételezésekkel éljen az alapul szolgáló eszköz árfolyammozgásának irányát illetően (ebből a célból használhatóak az eBrókerház által rendelkezésére bocsátott eszközök); továbbá szükség van a devizaárfolyamok szoros követésére is, hiszen azok gyorsan, rövid idő alatt változhatnak. 

  Az ügyfélnek megfelelő fedezettel („Fedezet”) kell rendelkeznie a számláján a CFD-ügylet megnyitásához. Az aranyon kívül, valamennyi árualapú CFD esetén az elérhető kezdeti fedezet 10% (ami 1:10 tőkeáttételi arányt jelent), minden arany CFD esetén pedig 5% (ami 1:20 tőkeáttételi arányt jelent). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 10,000 euró nagyságú arany CFD ügylet kezdeményezéséhez az ügyfélnek legalább 500 euró elérhető fedezetre lesz szüksége a számláján.

  A Ny/V (nyereség/veszteség) meghatározása a következő képlet alkalmazásával történik:
  Vételi („long”) pozíciók esetén: Ügylet nagysága (az alapeszköz egységében megadva) x [záró vételi ár – nyitó eladási ár] = Ny/V (a másik eszköz egységében megadva)

  Eladási („short”) pozíciók esetén: Ügylet nagysága (az alapeszköz egységében megadva) x [nyitó vételi ár – záró eladási ár] = Ny/V (a másik eszköz egységében megadva)

  A lezárt pozíciókból előálló Ny/V ezután átváltásra kerül az ügyfél számlájának alap-devizanemére (amennyiben különbözik). Az átváltás a két érintett devizanem megfelelő – a pozíció lezárásakor érvényes – vételi/eladási árfolyama alapján történik.
  A Ny/V értékét az eBrókerház által felszámolt díjak is befolyásolják, az alábbiak szerint.

  A Ny/V értékének folyamatos számítását a kereskedési platform végzi, és annak alakulása is itt tekinthető meg. Az egyes pozíciókhoz kapcsolódó veszteségek hatással vannak az ügyfél fedezetére. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) Automatikus Biztosítékzárási Szabálya („Automatikus Biztosítékzárási Védelem”) értelmében, amennyiben az ügyfél Saját Tőkéje eléri a Felhasznált fedezet 50%-át vagy az alá csökken (Felhasznált fedezet 50%-a = Szükséges fedezet) – az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására – a leginkább fedezetigényes nyitott ügylet vagy az adott Instrumentumot érintően nyitott valamennyi pozíció automatikusan zárásra kerül. A nyitott pozíciókon nem realizált nyereség felhasználható az ügyfél számláján lévő veszteséges pozíciók fedezetére. Abban az esetben, ha az ügyfél Limitáras megbízást adott bármelyik nyitott pozíció tekintetében, az ilyen nyitott pozíció(k) – szintén az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására – automatikusan zárásra kerülnek, ha elérik a limitárat szintet. Fontos, hogy minden időpontban az ügyfél nyitott pozícióinak fedezetet nyújtó összeg álljon rendelkezésre. További részletekért tekintse meg a Kereskedési Feltételeket.

  Milyen kockázatok állnak fenn, és mit kaphatok ezek vállalásáért?1

  A kockázati mutató feltételezi, hogy legfeljebb 24 óráig tartja meg az adott terméket. Előfordulhat, hogy az ügyletet nem tudja könnyen lezárni, vagy ezt olyan áron kell megtennie, ami jelentős hatással jár a befektetése megtérülésére. A CFD-ket a csúszás jelensége is befolyásolhatja, valamint az, hogy nem lehet lezárni az ügyletet a kívánt árszinten (mivel ilyen ár nem érhető el a piacon). A CFD-k tőzsdén kívül kereskedett termékek, így nem értékesíthetők tőzsdén, multilaterális kereskedési rendszerben (angolul: „Multilateral Trading Facility” – „MTF”), illetve egyéb kereskedési platformokon.

  Ez egy magas kockázatú termék. Az alapul szolgáló eszközkosár árfolyama jelentős ingadozást mutathat rövid időtartam alatt. Ha az árváltozás iránya ellentétes az ügyfél által választottal, az ügyfél jelentős veszteségekkel szembesülhet rövid idő leforgása alatt, melyek maximális összege az ügyfél számláján lévő teljes befektetés összege lehet (ideértve az ügyfél befizetéseit, illetve bármely felhalmozott nyereséget). Ugyanakkor, az ügyfélnek soha nem keletkezik tartozása az eBrókerház felé a számláján elérhető összegeken felül az eBrókerház által nyújtott „Negatív egyenleg elleni védelem” értelmében. Másfelől, ha az árváltozás iránya megegyezik az ügyfél által választottal, az ügyfél jelentős nyereségre tehet szert rövid idő leforgása alatt.

  A használt tőkeáttétel felerősíti és növeli a nyereség és veszteség mértékét. A magasabb tőkeáttételi arány nagyobb nyereséget eredményez, ha az ügyfél a megfelelő árváltozási irányt választotta, míg ellentétes mozgás esetén nagyobb veszteségre számíthat. 

  Teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek (feltételezve, hogy nem érvényesülnek „Overnight Financing” és Árfolyamcsúszás hatások): 

  Az alábbiakban a WTI Oil alapú CFD ügylet teljesítmény-forgatókönyvekre mutatunk példákat.

  Kizárólag franciaországi ügyfelek: A francia pénzügyi felügyelet (AMF) követelményeivel összhangban, valamennyi CFD belső védelemben részesül. Ebből következően valamennyi nyitott pozíció automatikusan lezárásra kerül, amennyiben eléri a belső védelemi szintet, illetve a kötelező Fedezet-védelem szintjét (bármelyik történik hamarabb).

  Mi történik, ha az eBrókerház nem tudja teljesíteni a kifizetést? Amennyiben az eBrókerház fizetésképtelenné válik, és nem tudja kifizetni ügyfeleit, a lakossági ügyfelek legfeljebb 100,000 eurós összegű kártalanításra lehetnek jogosultak (a kifizetés az Országos Befektető-védelmi Alapból történik).

  Milyen költségek merülnek fel? Az eBrókerház a CFD-k vásárlásakor ún. „spread”-et számít fel. A „spread” (vagy árfolyamkülönbözet) a CFD eladási és vételi ára közötti különbség és az ügylet méretének szorzata. Az egyes alapul szolgáló eszközökre jutó „spread” részletesen elérhető az eBrókerház honlapján, azonban mértéke ügyfelenként változhat néhány – vagy valamennyi – alapul szolgáló eszköz esetén; a „spread” mértéke az ügyféltörténettől, az ügyfél méretétől, tevékenységétől és bizonyos promócióktól függ. 

  A példa kedvéért vegyünk egy 250 egységnyi tranzakciót, amelyet WTI Oil-ban hajtanak végre, 4 „pips spread”-del. A WTI Oil árának pip-jét a második tizedes számjegy (0,01) adja. 250 x 0,04 = 10 USD. 

  A 10 USD összeg a tranzakció nyitásakor kerül majd levonásra a Ny/V-ből, így a tranzakció Ny/V értéke -10 USD lesz közvetlenül a tranzakció nyitása után. 

  A fentieken túl az eBrókerház Overnight Financing (OF) költséget számít fel azon ügyleteknél, amelyek nyitottak maradnak a napi kereskedés végén is. E költség alkalmazása jóváírás és terhelés során is történhet, mértékét pedig az alapul szolgáló instrumentum kereskedéséhez használt devizák megfelelő kamatlábai, illetve az e célból alkalmazott árrés határozzák meg. Az árupárok esetén 2,5%-os árrést alkalmazunk.

  Ha a kiszámolt OF költség százalékos aránya pozitív, akkor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az ügyfél számláján. Ha viszont ez az arány negatív, akkor a megfelelő összeget levonjuk az ügyfél számlájáról. Ha a CFD jegyzési devizaneme eltér a számláétól, az átváltásra kerül a számla devizanemére az akkor érvényes árfolyamon.

  A long pozíciók OF százalékának számítása:

  A short pozíciók OF százalékának számítása:

  Ahhoz, hogy megkapjuk a OF összegét, a (fentiek szerint) kiszámított OF százalékos értékét megszorozzuk az ügylet – alapul szolgáló eszköz egységeiben kifejezett – összegével, az alábbi képlet szerint:
  Overnight Financing összege = Ügylet összege x Overnight Financing százalékos értéke

  Amikor egy nyitott CFD pozíció eléri az adott instrumentum görgetési dátumát, automatikusan átkötődik a következő kontraktusra, így a pozíció nyitott marad az új határidős kontraktussal. Amennyiben ilyen görgetésre kerül sor, a nyitott pozíció Ny/V (Nyeresége/Vesztesége) módosításra kerül a lejárt és az új kontraktus árai közötti árkülönbséggel, amelynek eredményeként a nyitott Ny/V változatlan marad. A görgetés során a nyitott Ny/V tekintetében csak a pozíció nyitásakor felszámított spread-nek megfelelő árrés kerül alkalmazásra. A görgetések időpontjáról bővebb tájékoztató az eBrókerház honlapján (www.iforex.hu) található.

  A CFD-k kereskedési eredményét befolyásolhatja az ügyfelek adóügyi illetékessége szerinti állam személyi jövedelemadózási környezete.

  Meddig érdemes tartanom a terméket, és kivehetem-e előbb a pénzemet? Az árualapú CFD-ket általában 24 óránál rövidebb ideig tartják. A kereskedési időben bármikor kiveheti pénzét a CFD-ből, amikor szeretné, de az így kapott ár nem feltétlenül lesz kedvező az Ön számára vagy befektetési céljai szempontjából.

  Hogyan tehetek panaszt? Panaszát benyújthatja az eBrókerháznak címezve a compliance@ebrokerhaz.hu e-mail címen. Az e-mailnek tartalmaznia kell az ügyfél nevét, számlaszámát és a panasz jellegét. Amennyiben az ügyfél elégedetlen a panaszára kapott válasszal, úgy lehetősége van azzal a Magyar Nemzeti Bankhoz vagy az illetékes bírósághoz fordulni.

  További vonatkozó információ: A jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nem tér ki a termékhez kapcsolódó valamennyi tudnivalóra. A termékről szóló további információért és a termékre vonatkozó jogilag kötelező érvényű feltételekért látogassa meg az eBrókerház honlapját a www.iforex.hu címen.


  A számok nem veszik figyelembe az Ön személyi jövedelemadózási helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által elérhető összeget.
  Az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására a pozíció automatikusan lezárul

  A letöltéshez kérjük, kattintson ide

 • Deviza CFD-k

  Milyen termékről van szó?

  A jelen befektetési termék egy különbözeten alapuló ügylet (angolul: „Contract for Difference” – „CFD”). A CFD egy tőzsdén kívül kereskedett (angolul: „Over the Counter” – „OTC”), tőkeáttételes pénzügyi instrumentum, amelynek értékét az alapul szolgáló eszköz értéke határozza meg. Az ügyfél nyereséget vagy veszteséget érhet el a CFD-n, attól függően, hogy milyen irányú tranzakcióról van szó (vétel vagy eladás), illetve az alapul szolgáló eszköz értéke milyen irányban változik. A nyereség vagy veszteség mértékét az alapul szolgáló eszköznek az ügylet nyitásakor, illetve zárásakor fennálló értéke határozza meg. A CFD ügylet elszámolása kizárólag készpénzben történik, és az ügyfél semmilyen joggal nem rendelkezik a tényleges alapul szolgáló eszköz vonatkozásában.

  A CFD célja, hogy az alapul szolgáló eszköz árváltozása nyomán érjen el nyereséget. A Deviza CFD-k esetében az árak meghatározása a bankközi tranzakciók – ahol a bankok az egyes devizák más devizához viszonyított árát jegyzik („Devizapárok”) – alapján történik. Az eBrókerház az árakra vonatkozó információkat a likviditást biztosító partnerétől, míg utóbbi piaci adatszolgáltatóktól szerzi be, amelyek- abból a célból, hogy piaci árakat hozzanak létre az egyes devizákra vonatkozóan más devizákkal szemben - a bankközi tranzakciók adatait gyűjtik és összesítik. A legtöbb devizapiac 5 napig, a nap 24 órájában folyik a kereskedelem vasárnap 23:00 (CET) következő hét péntek 22:00 (CET) óra között. Az egyedi kereskedési időkről az eBrókerház honlapján tájékozódhat.

  Ez a termék olyan ügyfeleknek ajánlott, akik irányított tranzakciókat kívánnak végrehajtani, és a deviza-árfolyamok rövid távú mozgásaiból kívánnak profitálni, valamint rövid ideig képesek viselni a teljes befektetett összeg elvesztésének kockázatát. Következésképp, a termék nem megfelelő azon ügyfeleknek, akik nem engedhetik meg maguknak a befektetett összeg elvesztését. Az ilyen típusú befektetés sikerességéhez szükséges, hogy az ügyfél ismereteken alapuló (ebből a célból használhatóak az eBrókerház által rendelkezésére bocsátott eszközök) feltételezésekkel éljen az alapul szolgáló eszköz árfolyammozgásának irányát illetően; továbbá szükség van a devizaárfolyamok szoros követésére is, hiszen azok gyorsan, rövid idő alatt változhatnak.

  Az ügyfélnek megfelelő fedezettel („Fedezet”) kell rendelkeznie a számláján a CFD-ügylet megnyitásához. A deviza CFD-k esetén a szükséges elérhető kezdeti fedezet a jelentős devizapárok1 esetén 3.33% (amely 1:30 tőkeáttételi arányt jelent), minden más devizapár2 esetén 5% (amely 1:20 tőkeáttételi arányt jelent). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy jelentős devizapár CFD-re vonatkozó 10,000 euró nagyságú ügylet kezdeményezéséhez az ügyfélnek legalább 333 euró elérhető fedezetre lesz szüksége a számláján.

  A Ny/V (nyereség/veszteség) meghatározása a következő képlet alkalmazásával történik:
  Vételi („long”) pozíciók esetén: Ügylet nagysága (az alapeszköz egységében megadva) x [záró vételi ár – nyitó eladási ár] = Ny/V (a másik eszköz egységében megadva)

  Eladási („short”) pozíciók esetén: Ügylet nagysága (az alapeszköz egységében megadva) x [nyitó eladási ár – záró vételi ár] = Ny/V (a másik eszköz egységében megadva)

  A lezárt pozíciókból előálló NY/V ezután átváltásra kerül az ügyfél számlájának alap devizanemére (amennyiben különbözik). Az átváltás a két érintett devizanem megfelelő – a pozíció lezárásakor érvényes – vételi/eladási árfolyama alapján történik.
  A Ny/V értékét az eBrókerház által felszámolt díjak is befolyásolják, az alábbiak szerint.

  A Ny/V értékének folyamatos számítását a kereskedési platform végzi, és annak alakulása is itt tekinthető meg. Az egyes pozíciókhoz kapcsolódó veszteségek hatással vannak az ügyfél fedezetére. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) Automatikus Biztosítékzárási Szabálya („Automatikus Biztosítékzárási Védelem”) értelmében, amennyiben az ügyfél Saját Tőkéje eléri a Felhasznált fedezet 50%-át vagy az alá csökken (Felhasznált fedezet 50%-a = Szükséges fedezet) – az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására – a leginkább fedezetigényes nyitott ügylet vagy az adott Instrumentumot érintően nyitott valamennyi pozíció automatikusan zárásra kerül. A nyitott pozíciókon nem realizált nyereség felhasználható az ügyfél számláján lévő veszteséges pozíciók fedezetére. Abban az esetben, ha az ügyfél Limitáras megbízást adott bármelyik nyitott pozíció tekintetében, az ilyen nyitott pozíció(k) – szintén az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására – automatikusan zárásra kerülnek, ha elérik a limitárat szintet. Fontos, hogy minden időpontban az ügyfél nyitott pozícióinak fedezetet nyújtó összeg álljon rendelkezésre. További részletekért tekintse meg a Kereskedési Feltételeket.

  Milyen kockázatok állnak fenn, és mit kaphatok ezek vállalásáért?3  A kockázati mutató feltételezi, hogy legfeljebb 24 óráig tartja meg az adott terméket. Előfordulhat, hogy az ügyletet nem tudja könnyen lezárni, vagy ezt olyan áron kell megtennie, ami jelentős hatással jár a befektetése megtérülésére. A CFD-ket a csúszás jelensége is befolyásolhatja, valamint az, ha nem lehet lezárni az ügyletet a kívánt árszinten (mivel ilyen ár nem érhető el a piacon). A CFD-k tőzsdén kívül kereskedett termékek, így nem értékesíthetők tőzsdén, multilaterális kereskedési rendszerben (angolul: „Multilateral Trading Facility” – „MTF”), illetve egyéb kereskedési platformokon.

  Ez egy magas kockázatú termék. Az alapul szolgáló devizák jelentős ingadozást mutathatnak rövid időtartam alatt. Ha az árváltozás iránya ellentétes az ügyfél által választottal, az ügyfél jelentős veszteségekkel szembesülhet rövid idő leforgása alatt, melyek maximális összege az ügyfél számláján lévő teljes befektetés összege lehet (ideértve az ügyfél befizetéseit, illetve bármely felhalmozott nyereséget). Ugyanakkor, az ügyfélnek soha nem keletkezik tartozása az eBrókerház felé a számláján elérhető összegeken felül az eBrókerház által nyújtott „Negatív egyenleg elleni védelem” értelmében. Másfelől, ha az árváltozás iránya megegyezik az ügyfél által választottal, az ügyfél jelentős nyereségre tehet szert rövid idő leforgása alatt.

  Másfelől, ha az árváltozás iránya megegyezik az ügyfél által választottal, az ügyfél jelentős nyereségre tehet szert rövid idő leforgása alatt. 

  A használt tőkeáttétel felerősíti és növeli a nyereség és veszteség mértékét. A magasabb tőkeáttételi arány nagyobb nyereséget eredményez, ha az ügyfél a megfelelő árváltozási irányt választotta, míg ellentétes mozgás esetén nagyobb veszteségre számíthat. 

  Teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek (feltételezve, hogy nem érvényesülnek „Overnight Financing” és Árfolyamcsúszás hatások):

  Az alábbiakban az EUR/USD alapú CFD ügylet teljesítmény-forgatókönyvekre mutatunk példákat.


  Kizárólag franciaországi ügyfelek: A francia pénzügyi felügyelet (AMF) követelményeivel összhangban, valamennyi CFD belső védelemben részesül. Ebből következően valamennyi nyitott pozíció automatikusan lezárásra kerül, amennyiben eléri a belső védelemi szintet, illetve a kötelező Fedezet-védelem szintjét (bármelyik történik hamarabb).

  Mi történik, ha az eBrókerház nem tudja teljesíteni a kifizetést? Amennyiben az eBrókerház fizetésképtelenné válik, és nem tudja kifizetni ügyfeleit, a lakossági ügyfelek legfeljebb 100 000 eurós összegű kártalanításra lehetnek jogosultak (a kifizetés a Országos Befektető-védelmi Alapból történik).

  Milyen költségek merülnek fel? Az eBrókerház a CFD-k vásárlásakor ún. „spread”-et számít fel. A „spread” (vagy árfolyamkülönbözet) a CFD eladási és vételi ára közötti különbség és az ügylet méretének szorzata. Az egyes alapul szolgáló eszközökre jutó „spread” részletesen elérhető az eBrókerház honlapján, azonban mértéke ügyfelenként változhat néhány – vagy valamennyi – alapul szolgáló eszköz esetén; a „spread” mértéke az ügyféltörténettől, az ügyfél méretétől, tevékenységétől és bizonyos promócióktól függ. 

  A példa kedvéért vegyünk egy 10,000 EUR tranzakciót, amelyet EUR/USD-ben hajtanak végre, 2 „pips spread”-del. Az EUR/USD árának pip-jét a negyedik tizedes számjegy (0,0001) adja. 10,000 EUR x 0,0002 = 2 EUR

  A 2 EUR összeg a tranzakció nyitásakor kerül majd levonásra a Ny/V-ből, így a tranzakció Ny/V értéke -2 EUR lesz közvetlenül a tranzakció nyitása után.

  A fentieken túl az eBrókerház Overnight Financing (OF) költséget számít fel azon ügyleteknél, amelyek nyitottak maradnak a napi kereskedés végén is. E költség alkalmazása jóváírás és terhelés során is történhet, mértékét pedig az alapul szolgáló instrumentum kereskedéséhez használt devizák megfelelő kamatlábai, illetve az e célból alkalmazott árrés határozzák meg. Az árrés devizapárok esetén 0,75%, kivéve az egzotikus devizapárokat, melyeknél magasabb árrés szintre lehet szükség, ami a Long (vételi) és a Short (eladási) pozíciók között eltérő lehet.

  Ha a kiszámolt OF költség százalékos aránya pozitív, akkor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az ügyfél számláján. Ha viszont ez az arány negatív, akkor a megfelelő összeget levonjuk az ügyfél számlájáról. Ha a CFD jegyzési devizaneme eltér a számláétól, az átváltásra kerül a számla devizanemére az akkor érvényes árfolyamon.

  A long pozíciók OF százalékának számítása:

  A short pozíciók OF százalékának számítása:

  Ahhoz, hogy megkapjuk a OF összegét, a (fentiek szerint) kiszámított OF százalékos értékét megszorozzuk az ügylet – alapul szolgáló eszköz egységeiben kifejezett – összegével, az alábbi képlet szerint:

  Overnight Financing összege = Ügylet összege x Overnight Financing százalékos értéke

  Meddig érdemes tartanom a terméket, és kivehetem-e előbb a pénzemet? A Deviza CFD-ket általában 24 óránál rövidebb ideig tartják. A kereskedési időben bármikor kiveheti pénzét a CFD-ből, amikor szeretné, de az így kapott ár nem feltétlenül lesz kedvező az Ön számára vagy befektetési céljai szempontjából.

  Hogyan tehetek panaszt? Panaszát benyújthatja az eBrókerháznak címezve a compliance@ebrokerhaz.hu e-mail címen. Az e-mailnek tartalmaznia kell az ügyfél nevét, számlaszámát és a panasz jellegét. Amennyiben az ügyfél elégedetlen a panaszára kapott válasszal, úgy lehetősége van azzal a Magyar Nemzeti Bankhoz vagy az illetékes bírósághoz fordulni.

  További vonatkozó információ: A jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nem tér ki a termékhez kapcsolódó valamennyi tudnivalóra. A termékről szóló további információért és a termékre vonatkozó jogilag kötelező érvényű feltételekért látogassa meg az eBrókerház honlapját a www.iforex.hu címen.


  Jelentős devizapár az, amelyik kizárólag a következő devizák közül bármely kettő párosításából áll: USD, EUR, JPY, GBP, CAD és CHF.
  Olyan devizapár, ahol legalább az egyik deviza nem tekinthető jelentősnek.
  A számok nem veszik figyelembe az Ön személyi jövedelemadózási helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által elérhető összeget.
  Az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására a pozíció automatikusan lezárul

  A letöltéshez kérjük, kattintson ide

 • ETF CFD-k

  Milyen termékről van szó?

  A jelen befektetési termék egy különbözeten alapuló ügylet (angolul: „Contract for Difference” – „CFD”). A CFD egy tőzsdén kívül kereskedett (angolul: „Over the Counter” – „OTC”), tőkeáttételes pénzügyi instrumentum, amelynek értékét az alapul szolgáló eszköz értéke határozza meg. Az ügyfél nyereséget vagy veszteséget érhet el a CFD-n, attól függően, hogy milyen irányú tranzakcióról van szó (vétel vagy eladás), illetve az alapul szolgáló eszköz értéke milyen irányban változik. A nyereség vagy veszteség mértékét az alapul szolgáló eszköznek az ügylet nyitásakor, illetve zárásakor fennálló értéke határozza meg. A CFD-ügylet elszámolása kizárólag készpénzben történik, és az ügyfél semmilyen joggal nem rendelkezik a tényleges alapul szolgáló eszköz vonatkozásában.

  A CFD célja, hogy az alapul szolgáló eszköz árváltozása nyomán érjen el nyereséget. A tőzsdén kereskedett alapokra (angolul: „Exchange-Traded Fund” – „ETF”) épített CFD-k esetében az árak meghatározása az eszközkosár – pl. részvények, kötvények, illetve tőzsdei áruk – teljesítményének nyomon követésével történik. Az eBrókerház az árakra vonatkozó információkat a likviditást biztosító partnerétől, míg utóbbi az adott tőzsdék adatait gyűjtő és összesítő piaci adatszolgáltatótól szerzi be. Az ETF-piacok többségén 5 napig folyik a kereskedelem, vasárnaptól péntekig. Az egyedi kereskedési időkről az eBrókerház honlapján tájékozódhat.

  Ez a termék olyan ügyfeleknek ajánlott, akik irányított tranzakciókat kívánnak végrehajtani, és az alapul szolgáló eszközkosár összesített teljesítményéhez kapcsolódó rövid távú árfolyammozgásokból kívánnak profitálni, valamint rövid ideig képesek viselni a teljes befektetett összeg elvesztésének kockázatát. Következésképp, a termék nem megfelelő azon ügyfeleknek, akik nem engedhetik meg maguknak a befektetett összeg elvesztését. Az ilyen típusú befektetés sikerességéhez szükséges, hogy az ügyfél ismereteken alapuló (ebből a célból használhatóak az eBrókerház által rendelkezésére bocsátott eszközök) feltételezésekkel éljen az alapul szolgáló eszközkosár árfolyammozgásának irányát illetően; továbbá szükség van a devizaárfolyamok szoros követésére is, hiszen azok gyorsan, rövid idő alatt változhatnak. 

  Az ügyfélnek megfelelő fedezettel („Fedezet”) kell rendelkeznie a számláján a CFD-ügylet megnyitásához. Valamennyi ETF alapú CFD a szükséges elérhető kezdeti fedezet 20% (ami 1:5 tőkeáttételi arányt jelent). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 10,000 euró nagyságú ügylet kezdeményezéséhez az ügyfélnek legalább 2,000 euró elérhető fedezetre lesz szüksége a számláján.

  A Ny/V (nyereség/veszteség) meghatározása a következő képlet alkalmazásával történik:
  Vételi („long”) pozíciók esetén: Ügylet nagysága (az alapeszköz egységében megadva) x [záró vételi ár – nyitó eladási ár] = Ny/V (a másik eszköz egységében megadva)

  Eladási („short”) pozíciók esetén: Ügylet nagysága (az alapeszköz egységében megadva) x [nyitó vételi ár – záró eladási ár] = Ny/V (a másik eszköz egységében megadva)

  A lezárt pozíciókból előálló NY/V ezután átváltásra kerül az ügyfél számlájának alap devizanemére (amennyiben különbözik). Az átváltás a két érintett devizanem megfelelő – a pozíció lezárásakor érvényes – vételi/eladási árfolyama alapján történik.
  A Ny/V értékét az eBrókerház által felszámolt díjak is befolyásolják, az alábbiak szerint.

  A Ny/V értékének folyamatos számítását a kereskedési platform végzi, és annak alakulása is itt tekinthető meg. Az egyes pozíciókhoz kapcsolódó veszteségek hatással vannak az ügyfél fedezetére. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) Automatikus Biztosítékzárási Szabálya („Automatikus Biztosítékzárási Védelem”) értelmében, amennyiben az ügyfél Saját Tőkéje eléri a Felhasznált fedezet 50%-át vagy az alá csökken (Felhasznált fedezet 50%-a = Szükséges fedezet) – az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására – a leginkább fedezetigényes nyitott ügylet vagy az adott Instrumentumot érintően nyitott valamennyi pozíció automatikusan zárásra kerül. A nyitott pozíciókon nem realizált nyereség felhasználható az ügyfél számláján lévő veszteséges pozíciók fedezetére. Abban az esetben, ha az ügyfél Limitáras megbízást adott bármelyik nyitott pozíció tekintetében, az ilyen nyitott pozíció(k) – szintén az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására – automatikusan zárásra kerülnek, ha elérik a limitárat szintet. Fontos, hogy minden időpontban az ügyfél nyitott pozícióinak fedezetet nyújtó összeg álljon rendelkezésre. További részletekért tekintse meg a Kereskedési Feltételeket.

  Milyen kockázatok állnak fenn, és mit kaphatok ezek vállalásáért?

  A kockázati mutató feltételezi, hogy legfeljebb 24 óráig tartja meg az adott terméket. Előfordulhat, hogy az ügyletet nem tudja könnyen lezárni, vagy ezt olyan áron kell megtennie, ami jelentős hatással jár a befektetése megtérülésére. A CFD-ket a csúszás jelensége is befolyásolhatja, valamint az, hogy nem lehet lezárni az ügyletet a kívánt árszinten (mivel ilyen ár nem érhető el a piacon). A CFD-k tőzsdén kívül kereskedett termékek, így nem értékesíthetők tőzsdén, multilaterális kereskedési rendszerben (angolul: „Multilateral Trading Facility” – „MTF”), illetve egyéb kereskedési platformokon.

  Ez egy magas kockázatú termék. Az alapul szolgáló eszközkosár árfolyama jelentős ingadozást mutathat rövid időtartam alatt. Ha az árváltozás iránya ellentétes az ügyfél által választottal, az ügyfél jelentős veszteségekkel szembesülhet rövid idő leforgása alatt, melyek maximális összege az ügyfél számláján lévő teljes befektetés összege lehet (ideértve az ügyfél befizetéseit, illetve bármely felhalmozott nyereséget). Ugyanakkor, az ügyfélnek soha nem keletkezik tartozása az eBrókerház felé a számláján elérhető összegeken felül az eBrókerház által nyújtott „Negatív egyenleg elleni védelem” értelmében. Másfelől, ha az árváltozás iránya megegyezik az ügyfél által választottal, az ügyfél jelentős nyereségre tehet szert rövid idő leforgása alatt. 

  A használt tőkeáttétel felerősíti és növeli a nyereség és veszteség mértékét. A magasabb tőkeáttételi arány nagyobb nyereséget eredményez, ha az ügyfél a megfelelő árváltozási irányt választotta, míg ellentétes mozgás esetén nagyobb veszteségre számíthat.

  Teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek (feltételezve, hogy nem érvényesülnek „Overnight Financing” és Árfolyamcsúszás hatások):

  Az alábbiakban a US Energy ETF alapú CFD-ügylet teljesítmény-forgatókönyvekre mutatunk példákat.

  Kizárólag franciaországi ügyfelek: A francia pénzügyi felügyelet (AMF) követelményeivel összhangban, valamennyi CFD belső védelemben részesül. Ebből következően valamennyi nyitott pozíció automatikusan lezárásra kerül, amennyiben eléri a belső védelemi szintet, illetve a kötelező Fedezet-védelem szintjét (bármelyik történik hamarabb).

  Mi történik, ha az eBrókerház nem tudja teljesíteni a kifizetést? Amennyiben az eBrókerház fizetésképtelenné válik, és nem tudja kifizetni ügyfeleit, a lakossági ügyfelek legfeljebb 100,000 eurós összegű kártalanításra lehetnek jogosultak (a kifizetés az Országos Befektető-védelmi Alapból történik).

  Milyen költségek merülnek fel? Az eBrókerház a CFD-k vásárlásakor ún. „spread”-et számít fel. A „spread” (vagy árfolyamkülönbözet) a CFD eladási és vételi ára közötti különbség és az ügylet méretének szorzata. Az egyes alapul szolgáló eszközökre jutó „spread” részletesen elérhető az eBrókerház honlapján, azonban mértéke ügyfelenként változhat néhány – vagy valamennyi – alapul szolgáló eszköz esetén; a „spread” mértéke az ügyféltörténettől, az ügyfél méretétől, tevékenységétől és bizonyos promócióktól függ. 

  A példa kedvéért vegyünk egy 145 egységnyi tranzakciót, amelyet egy US Energy ETF-ben hajtanak végre, 15-ös „pips spread”-del. A US Energy ETF árának pip-jét a második tizedes számjegy (0,01) adja. 145 x 0,15 = 21,75 USD

  A 21,75 USD összeg a tranzakció nyitásakor kerül majd levonásra a Ny/V-ből, így a tranzakció Ny/V értéke -21,75 USD lesz közvetlenül a tranzakció nyitása után.  

  A fentieken túl az eBrókerház Overnight Financing (OF) költséget számít fel azon ügyleteknél, amelyek nyitottak maradnak a napi kereskedés végén is. E költség alkalmazása jóváírás és terhelés során is történhet, mértékét pedig az alapul szolgáló instrumentum kereskedéséhez használt devizák megfelelő kamatlábai, illetve az e célból alkalmazott árrés határozzák meg. Az ETF alapú CFD-k esetén 5%-os árrést alkalmazunk. 

  Ha a kiszámolt OF költség százalékos aránya pozitív, akkor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az ügyfél számláján. Ha viszont ez az arány negatív, akkor a megfelelő összeget levonjuk az ügyfél számlájáról. Ha a CFD jegyzési devizaneme eltér a számláétól, az átváltásra kerül a számla devizanemére az akkor érvényes árfolyamon.

  A long pozíciók OF százalékának számítása:

  A short pozíciók OF százalékának számítása:

  Ahhoz, hogy megkapjuk a OF összegét, a (fentiek szerint) kiszámított OF százalékos értékét megszorozzuk az ügylet – alapul szolgáló eszköz egységeiben kifejezett – összegével, az alábbi képlet szerint:
  Overnight Financing összege = Ügylet összege x Overnight Financing százalékos értéke

  Amennyiben készpénzes osztalékfizetésre kerül sor az ETF vonatkozó részvényeinek teljesítménye alapján, osztalék-korrekciót hajtunk végre az ügyfél egyenlegén azon pozíciók tekintetében, amelyeket az ügyfél az osztalék-jogvesztés napját megelőző munkanapon tart az alapul szolgáló részvény vonatkozásában. Az osztalék-korrekció számítása az osztalék mértéke és az ügyfél pozíciójának nagysága alapján történik, és figyelembe vesszük azt is, hogy vételi vagy eladási tranzakcióról van szó – a vételi pozíciók korrekciója jóváírásra kerül az ügyfél egyenlegén, az eladási pozíciókét pedig levonjuk. 

  A nyílt részvénytársaságok részvényeinek értékét érintő bizonyos események („társasági esemény”) bekövetkezésekor az eBrókerház köteles megszüntetni valamennyi nyitott pozíciót, és eltávolítani minden limitáras megbízást az ETF alapú CFD-kből, mely az adott részvény teljesítményének jegyzéséhez/nyomon követéséhez kapcsolódik. A társasági események körébe tartozik a részvényfelosztás, az elővételijog-felajánlás, a tőzsdei kivezetés és minden olyan egyéb esemény, amely érdemi hatást gyakorol vagy gyakorolhat a részvények árfolyamára (beleértve a lényeges vállalati bejelentéseket, cégátvételeket, cégegyesüléseket, fizetésképtelenséget stb.). A közelgő társasági események listája elérhető az eBrókerház honlapján.

  A CFD-k kereskedési eredményét befolyásolhatja az ügyfelek adóügyi illetékessége szerinti állam személyi jövedelemadózási környezete.

  Meddig érdemes tartanom a terméket, és kivehetem-e előbb a pénzemet? Az ETF alapú CFD-ket általában 24 óránál rövidebb ideig tartják. A kereskedési időben bármikor kiveheti pénzét a CFD-ből, amikor szeretné, de az így kapott ár nem feltétlenül lesz kedvező az Ön számára vagy befektetési céljai szempontjából.

  Hogyan tehetek panaszt? Panaszát benyújthatja az eBrókerháznak címezve a compliance@ebrokerhaz.hu e-mail címen. Az e-mailnek tartalmaznia kell az ügyfél nevét, számlaszámát és a panasz jellegét. Amennyiben az ügyfél elégedetlen a panaszára kapott válasszal, úgy lehetősége van azzal a Magyar Nemzeti Bankhoz vagy az illetékes bírósághoz fordulni.

  További vonatkozó információ: A jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nem tér ki a termékhez kapcsolódó valamennyi tudnivalóra. A termékről szóló további információért és a termékre vonatkozó jogilag kötelező érvényű feltételekért látogassa meg az eBrókerház honlapját a www.iforex.hu címen.


  A számok nem veszik figyelembe az Ön személyi jövedelemadózási helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által elérhető összeget.
  Az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására a pozíció automatikusan lezárul

  A letöltéshez kérjük, kattintson ide

 • Index CFD-k

  Milyen termékről van szó?

  A jelen befektetési termék egy különbözeten alapuló ügylet (angolul: „Contract for Difference” – „CFD”). A CFD egy tőzsdén kívül kereskedett (angolul: „Over the Counter” – „OTC”), tőkeáttételes pénzügyi instrumentum, amelynek értékét az alapul szolgáló eszköz értéke határozza meg. Az ügyfél nyereséget vagy veszteséget érhet el a CFD-n, attól függően, hogy milyen irányú tranzakcióról van szó (vétel vagy eladás), illetve az alapul szolgáló eszköz értéke milyen irányban változik. A nyereség vagy veszteség mértékét az alapul szolgáló eszköznek az ügylet nyitásakor, illetve zárásakor fennálló értéke határozza meg. A CFD-ügylet elszámolása kizárólag készpénzben történik, és az ügyfél semmilyen joggal nem rendelkezik a tényleges alapul szolgáló eszköz vonatkozásában.

  A CFD célja, hogy az alapul szolgáló eszköz árváltozása nyomán érjen el nyereséget. Az indexen alapuló CFD-k esetében az árak meghatározása az alapul szolgáló, tőzsdén jegyzett határidős ügylet követésével történik. Az eBrókerház az árakra vonatkozó információkat a likviditást biztosító partnerétől, míg utóbbi az adott tőzsdék adatait gyűjtő és összesítő piaci adatszolgáltatótól szerzi be. Az Index-piacok többségén 5 napig folyik a kereskedelem, vasárnaptól péntekig. Az egyedi kereskedési időkről az eBrókerház honlapján tájékozódhat.  

  Ez a termék olyan ügyfeleknek ajánlott, akik irányított tranzakciókat kívánnak végrehajtani, és az alapul szolgáló eszközkosár összesített teljesítményéhez kapcsolódó rövid távú árfolyammozgásokból kívánnak profitálni, valamint rövid ideig képesek viselni a teljes befektetett összeg elvesztésének kockázatát. Következésképp, a termék nem megfelelő azon ügyfeleknek, akik nem engedhetik meg maguknak a befektetett összeg elvesztését. Az ilyen típusú befektetés sikerességéhez szükséges, hogy az ügyfél ismereteken alapuló (ebből a célból használhatóak az eBrókerház által rendelkezésére bocsátott eszközök) feltételezésekkel éljen az alapul szolgáló eszköz árfolyammozgásának irányát illetően; továbbá szükség van a devizaárfolyamok szoros követésére is, hiszen azok gyorsan, rövid idő alatt változhatnak. 

  Az ügyfélnek megfelelő fedezettel („Fedezet”) kell rendelkeznie a számláján egy CFD-ügylet megnyitásához. Az index CFD-k esetén az elérhető kezdeti fedezet, nem-jelentős részvényindexek esetén 10% (amely 1:10 tőkeáttételi arányt jelent), míg jelentős részvényindexek (ide tartozik a US 30, az US Tech 100, az US 500, a UK 100, a France 40, a Germany 30, a Japan 225, az Australia 200 és az Europe 50) esetén 5% között (amely 1:20 tőkeáttételi arányt jelent). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 10,000 euró nagyságú Japan 225 ügylet nyitásához az ügyfélnek legalább 500 euró elérhető fedezetre lesz szüksége a számláján.

  A Ny/V (nyereség/veszteség) meghatározása a következő képlet alkalmazásával történik:
  Vételi („long”) pozíciók esetén: Ügylet nagysága (az alapeszköz egységében megadva) x [záró vételi ár – nyitó eladási ár] = Ny/V (a másik eszköz egységében megadva)

  Eladási („short”) pozíciók esetén: Ügylet nagysága (az alapeszköz egységében megadva) x [nyitó vételi ár – záró eladási ár] = Ny/V (a másik eszköz egységében megadva)

  A lezárt pozíciókból előálló NY/V ezután átváltásra kerül az ügyfél számlájának alap devizanemére (amennyiben különbözik). Az átváltás a két érintett devizanem megfelelő – a pozíció lezárásakor érvényes – vételi/eladási árfolyama alapján történik.
  A Ny/V értékét az eBrókerház által felszámolt díjak is befolyásolják, az alábbiak szerint.

  A Ny/V értékének folyamatos számítását a kereskedési platform végzi, és annak alakulása is itt tekinthető meg. Az egyes pozíciókhoz kapcsolódó veszteségek hatással vannak az ügyfél fedezetére. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) Automatikus Biztosítékzárási Szabálya („Automatikus Biztosítékzárási Védelem”) értelmében, amennyiben az ügyfél Saját Tőkéje eléri a Felhasznált fedezet 50%-át vagy az alá csökken (Felhasznált fedezet 50%-a = Szükséges fedezet) – az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására – a leginkább fedezetigényes nyitott ügylet vagy az adott Instrumentumot érintően nyitott valamennyi pozíció automatikusan zárásra kerül. A nyitott pozíciókon nem realizált nyereség felhasználható az ügyfél számláján lévő veszteséges pozíciók fedezetére. Abban az esetben, ha az ügyfél Limitáras megbízást adott bármelyik nyitott pozíció tekintetében, az ilyen nyitott pozíció(k) – szintén az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására – automatikusan zárásra kerülnek, ha elérik a limitárat szintet. Fontos, hogy minden időpontban az ügyfél nyitott pozícióinak fedezetet nyújtó összeg álljon rendelkezésre. További részletekért tekintse meg a Kereskedési Feltételeket.

  Milyen kockázatok állnak fenn, és mit kaphatok ezek vállalásáért?1

  A kockázati mutató feltételezi, hogy legfeljebb 24 óráig tartja meg az adott terméket. Előfordulhat, hogy az ügyletet nem tudja könnyen lezárni, vagy ezt olyan áron kell megtennie, ami jelentős hatással jár a befektetése megtérülésére. A CFD-ket a csúszás jelensége is befolyásolhatja, valamint az, ha nem lehet lezárni az ügyletet a kívánt árszinten (mivel ilyen ár nem érhető el a piacon). A CFD-k tőzsdén kívül kereskedett termékek, így nem értékesíthetők tőzsdén, multilaterális kereskedési rendszerben (angolul: „Multilateral Trading Facility” – „MTF”), illetve egyéb kereskedési platformokon.

  Ez egy magas kockázatú termék. Az alapul szolgáló Index árfolyama jelentős ingadozást mutathat rövid időtartam alatt. Ha az árváltozás iránya ellentétes az ügyfél által választottal, az ügyfél jelentős veszteségekkel szembesülhet rövid idő leforgása alatt, melyek maximális összege az ügyfél számláján lévő teljes befektetés összege lehet (ideértve az ügyfél befizetéseit, illetve bármely felhalmozott nyereséget). Ugyanakkor, az ügyfélnek soha nem keletkezik tartozása az eBrókerház felé a számláján elérhető összegeken felül az eBrókerház által nyújtott „Negatív egyenleg elleni védelem” értelmében. Másfelől, ha az árváltozás iránya megegyezik az ügyfél által választottal, az ügyfél jelentős nyereségre tehet szert rövid idő leforgása alatt.

  A használt tőkeáttétel felerősíti és növeli a nyereség és veszteség mértékét. A magasabb tőkeáttételi arány nagyobb nyereséget eredményez, ha az ügyfél a megfelelő árváltozási irányt választotta, míg ellentétes mozgás esetén nagyobb veszteségre számíthat.

  Teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek (feltételezve, hogy nem érvényesülnek „Overnight Financing” és Árfolyamcsúszás hatások): 

  Az alábbiakban a Japan 225 alapú CFD ügylet teljesítmény-forgatókönyvekre mutatunk példákat.  Kizárólag franciaországi ügyfelek: A francia pénzügyi felügyelet (AMF) követelményeivel összhangban, valamennyi CFD belső védelemben részesül. Ebből következően valamennyi nyitott pozíció automatikusan lezárásra kerül, amennyiben eléri a belső védelemi szintet, illetve a kötelező Fedezet-védelem szintjét (bármelyik történik hamarabb).

  Mi történik, ha az eBrókerház nem tudja teljesíteni a kifizetést? Amennyiben az eBrókerház fizetésképtelenné válik, és nem tudja kifizetni ügyfeleit, a lakossági ügyfelek legfeljebb 100 000 eurós összegű kártalanításra lehetnek jogosultak (a kifizetés az Országos Befektető-védelmi Alapból történik)

  Milyen költségek merülnek fel? Az eBrókerház a CFD-k vásárlásakor ún. „spread”-et számít fel. A „spread” (vagy árfolyamkülönbözet) a CFD eladási és vételi ára közötti különbség és az ügylet méretének szorzata. Az egyes alapul szolgáló eszközökre jutó „spread” részletesen elérhető az eBrókerház honlapján, azonban mértéke ügyfelenként változhat néhány – vagy valamennyi – alapul szolgáló eszköz esetén; a „spread” mértéke az ügyféltörténettől, az ügyfél méretétől, tevékenységétől és bizonyos promócióktól függ. 

  A példa kedvéért vegyünk egy 60 egységnyi tranzakciót, amelyet egy Japan 225-ben hajtanak végre, 7,5 „pips spread”-del. A Japan 225 árának pip-je 1 pontnak (1,00) felel meg. 60 x 7,5 = 450 JPY.

  A 450 JPY összeg a tranzakció nyitásakor kerül majd levonásra a Ny/V-ből, így a tranzakció Ny/V értéke -450 JPY lesz közvetlenül a tranzakció nyitása után.

  A fentieken túl az eBrókerház Overnight Financing (OF) költséget számít fel azon ügyleteknél, amelyek nyitottak maradnak a napi kereskedés végén is. E költség alkalmazása jóváírás és terhelés során is történhet, mértékét pedig az alapul szolgáló instrumentum kereskedéséhez használt devizák megfelelő kamatlábai, illetve az e célból alkalmazott árrés határozzák meg. Az Index CFD-k esetén 2,5%-os árrést alkalmazunk.

  Ha a kiszámolt OF költség százalékos aránya pozitív, akkor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az ügyfél számláján. Ha viszont ez az arány negatív, akkor a megfelelő összeget levonjuk az ügyfél számlájáról. Ha a CFD jegyzési devizaneme eltér a számláétól, az átváltásra kerül a számla devizanemére az akkor érvényes árfolyamon.

  A long pozíciók OF százalékának számítása:

  A short pozíciók OF százalékának számítása:

  Ahhoz, hogy megkapjuk a OF összegét, a (fentiek szerint) kiszámított OF százalékos értékét megszorozzuk az ügylet – alapul szolgáló eszköz egységeiben kifejezett – összegével, az alábbi képlet szerint:
  Overnight Financing összege = Ügylet összege x Overnight Financing százalékos értéke

  Amikor egy nyitott határidős kontraktuson alapuló CFD pozíció eléri az adott instrumentum görgetési dátumát, automatikusan átkötődik a következő kontraktusra, így a pozíció nyitott marad az új határidős kontraktussal. Amennyiben ilyen görgetésre kerül sor, a nyitott pozíció Ny/V (Nyeresége/Vesztesége) módosításra kerül a lejárt és az új kontraktus árai közötti árkülönbséggel, amelynek eredményeként a nyitott pozíció Ny/V (Nyeresége/Vesztesége) változatlan marad. A görgetés során a nyitott pozíció Ny/V (Nyeresége/Vesztesége) csak a pozíció nyitásakor felszámított spread-nek megfelelő spread kerül alkalmazásra. A görgetések időpontjáról bővebb tájékoztató az eBrókerház honlapján (www.iforex.hu) található.

  A CFD-k kereskedési eredményét befolyásolhatja az ügyfelek adóügyi illetékessége szerinti állam személyi jövedelemadózási környezete.

  Meddig érdemes tartanom a terméket, és kivehetem-e előbb a pénzemet?  Az Index CFD-ket általában 24 óránál rövidebb ideig tartják. A kereskedési időben bármikor kiveheti pénzét a CFD-ből, amikor szeretné, de az így kapott ár nem feltétlenül lesz kedvező az Ön számára vagy befektetési céljai szempontjából.

  Hogyan tehetek panaszt? Panaszát benyújthatja az eBrókerháznak címezve a compliance@ebrokerhaz.hu e-mail címen. Az e-mailnek tartalmaznia kell az ügyfél nevét, számlaszámát és a panasz jellegét. Amennyiben az ügyfél elégedetlen a panaszára kapott válasszal, úgy lehetősége van azzal a Magyar Nemzeti Bankhoz vagy az illetékes bírósághoz fordulni.

  További vonatkozó információ: A jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nem tér ki a termékhez kapcsolódó valamennyi tudnivalóra. A termékről szóló további információért és a termékre vonatkozó jogilag kötelező érvényű feltételekért látogassa meg az eBrókerház honlapját a www.iforex.hu címen.


  A számok nem veszik figyelembe az Ön személyi jövedelemadózási helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által elérhető összeget.
  Az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására a pozíció automatikusan lezárul

  A letöltéshez kérjük, kattintson ide

 • Kriptodeviza CFD-k

  Milyen termékről van szó?

  A jelen befektetési termék egy különbözeten alapuló ügylet (angolul: „Contract for Difference” – „CFD”). A CFD egy tőzsdén kívül kereskedett (angolul: „Over the Counter” – „OTC”), tőkeáttételes pénzügyi instrumentum, amelynek értékét az alapul szolgáló eszköz értéke határozza meg. Az ügyfél nyereséget vagy veszteséget érhet el a CFD-n, attól függően, hogy milyen irányú tranzakcióról van szó (vétel vagy eladás), illetve az alapul szolgáló eszköz értéke milyen irányban változik. A nyereség vagy veszteség mértékét az alapul szolgáló eszköznek az ügylet nyitásakor, illetve zárásakor fennálló értéke határozza meg. A CFD-ügylet elszámolása kizárólag készpénzben történik, és az ügyfél semmilyen joggal nem rendelkezik a tényleges alapul szolgáló eszköz vonatkozásában.

  A CFD célja, hogy az alapul szolgáló eszköz árváltozása nyomán érjen el nyereséget. A Kriptodeviza CFD-k esetében az árak meghatározása az USD-ben vagy más valutában megállapított kriptodeviza-árfolyamokra vonatkozó kereslet és kínálat alapján történik. Az eBrókerház az árakra vonatkozó információkat a likviditást biztosító partnerétől, míg utóbbi piaci adatszolgáltatóktól szerzi be, amelyek- abból a célból, hogy piaci árakat hozzanak létre az egyes kriptodevizákra vonatkozóan más devizákkal szemben - a kriptodeviza-árfolyamok adatait gyűjtik és összesítik. A kriptodeviza-piacokon 7 napig folyik a kereskedelem.

  Ez a termék olyan ügyfeleknek ajánlott, akik irányított tranzakciókat kívánnak végrehajtani, és a kriptodeviza-árfolyamok rövid távú mozgásaiból kívánnak profitálni, valamint rövid ideig képesek viselni a teljes befektetett összeg elvesztésének kockázatát. Következésképp, a termék nem megfelelő azon ügyfeleknek, akik nem engedhetik meg maguknak a befektetett összeg elvesztését. Az ilyen típusú befektetés sikerességéhez szükséges, hogy az ügyfél ismereteken alapuló (ebből a célból használhatóak az eBrókerház által rendelkezésére bocsátott eszközök) feltételezésekkel éljen az alapul szolgáló eszköz árfolyammozgásának irányát illetően (erre a célra használhatóak az eBrókerház által rendelkezésére bocsátott eszközök); továbbá szükség van a devizaárfolyamok szoros követésére is, hiszen azok gyorsan, rövid idő alatt változhatnak. 

  Az ügyfélnek megfelelő fedezettel („Fedezet”) kell rendelkeznie a számláján a CFD-ügylet megnyitásához. A kriptodeviza CFD-k esetén a szükséges elérhető kezdeti fedezet 50% (ami 1:2 tőkeáttételi arányt jelent). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 10,000 euró nagyságú ügylet kezdeményezéséhez az ügyfélnek legalább 5,000 euró elérhető fedezetre lesz szüksége a számláján.

  A Ny/V (nyereség/veszteség) meghatározása a következő képlet alkalmazásával történik:
  Vételi („long”) pozíciók esetén: Ügylet nagysága (az alapeszköz egységében megadva) x [záró vételi ár – nyitó eladási ár] = Ny/V (a másik eszköz egységében megadva)

  Eladási („short”) pozíciók esetén: Ügylet nagysága (az alapeszköz egységében megadva) x [nyitó vételi ár – záró eladási ár] = Ny/V (a másik eszköz egységében megadva)

  A lezárt pozíciókból előálló NY/V ezután átváltásra kerül az ügyfél számlájának alap devizanemére (amennyiben különbözik). Az átváltás a két érintett devizanem megfelelő – a pozíció lezárásakor érvényes – vételi/eladási árfolyama alapján történik.
  A Ny/V értékét az eBrókerház által felszámolt díjak is befolyásolják, az alábbiak szerint.

  A Ny/V értékének folyamatos számítását a kereskedési platform végzi, és annak alakulása is itt tekinthető meg. Az egyes pozíciókhoz kapcsolódó veszteségek hatással vannak az ügyfél fedezetére. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) Automatikus Biztosítékzárási Szabálya („Automatikus Biztosítékzárási Védelem”) értelmében, amennyiben az ügyfél Saját Tőkéje eléri a Felhasznált fedezet 50%-át vagy az alá csökken (Felhasznált fedezet 50%-a = Szükséges fedezet) – az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására – a leginkább fedezetigényes nyitott ügylet vagy az adott Instrumentumot érintően nyitott valamennyi pozíció automatikusan zárásra kerül. A nyitott pozíciókon nem realizált nyereség felhasználható az ügyfél számláján lévő veszteséges pozíciók fedezetére. Abban az esetben, ha az ügyfél Limitáras megbízást adott bármelyik nyitott pozíció tekintetében, az ilyen nyitott pozíció(k) – szintén az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására – automatikusan zárásra kerülnek, ha elérik a limitárat szintet. Fontos, hogy minden időpontban az ügyfél nyitott pozícióinak fedezetet nyújtó összeg álljon rendelkezésre. További részletekért tekintse meg a Kereskedési Feltételeket.

  Milyen kockázatok állnak fenn, és mit kaphatok ezek vállalásáért?1

  A kockázati mutató feltételezi, hogy legfeljebb 24 óráig tartja meg az adott terméket. Előfordulhat, hogy az ügyletet nem tudja könnyen lezárni, vagy ezt olyan áron kell megtennie, ami jelentős hatással jár a befektetése megtérülésére. A CFD-ket a csúszás jelensége is befolyásolhatja, valamint az, hogy nem lehet lezárni az ügyletet a kívánt árszinten (mivel ilyen ár nem érhető el a piacon). A CFD-k tőzsdén kívül kereskedett termékek, így nem értékesíthetők tőzsdén, multilaterális kereskedési rendszerben (angolul: „Multilateral Trading Facility” – „MTF”), illetve egyéb kereskedési platformokon.

  Ez egy magas kockázatú termék. Az alapul szolgáló eszközkosár árfolyama jelentős ingadozást mutathat rövid időtartam alatt. Ha az árváltozás iránya ellentétes az ügyfél által választottal, az ügyfél jelentős veszteségekkel szembesülhet rövid idő leforgása alatt, melyek maximális összege az ügyfél számláján lévő teljes befektetés összege lehet (ideértve az ügyfél befizetéseit, illetve bármely felhalmozott nyereséget). Ugyanakkor, az ügyfélnek soha nem keletkezik tartozása az eBrókerház felé a számláján elérhető összegeken felül az eBrókerház által nyújtott „Negatív egyenleg elleni védelem” értelmében. Másfelől, ha az árváltozás iránya megegyezik az ügyfél által választottal, az ügyfél jelentős nyereségre tehet szert rövid idő leforgása alatt.

  A használt tőkeáttétel felerősíti és növeli a nyereség és veszteség mértékét. A magasabb tőkeáttételi arány nagyobb nyereséget eredményez, ha az ügyfél a megfelelő árváltozási irányt választotta, míg ellentétes mozgás esetén nagyobb veszteségre számíthat. 

  Teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek (feltételezve, hogy nem érvényesülnek „Overnight Financing” és Árfolyamcsúszás hatások):

  Az alábbiakban az Bitcoin alapú CFD ügylet teljesítmény-forgatókönyvekre mutatunk példákat.

  Kizárólag franciaországi ügyfelek: A francia pénzügyi felügyelet (AMF) követelményeivel összhangban, valamennyi CFD belső védelemben részesül. Ebből következően valamennyi nyitott pozíció automatikusan lezárásra kerül, amennyiben eléri a belső védelemi szintet, illetve a kötelező Fedezet-védelem szintjét (bármelyik történik hamarabb).

  Mi történik, ha az eBrókerház nem tudja teljesíteni a kifizetést? Amennyiben az eBrókerház fizetésképtelenné válik, és nem tudja kifizetni ügyfeleit, a lakossági ügyfelek legfeljebb 100 000 eurós összegű kártalanításra lehetnek jogosultak (a kifizetés az Országos Befektető-védelmi Alapból történik).

  Milyen költségek merülnek fel? Az eBrókerház a CFD-k vásárlásakor ún. „spread”-et számít fel. A „spread” (vagy árfolyamkülönbözet) a CFD eladási és vételi ára közötti különbség és az ügylet méretének szorzata. Az egyes alapul szolgáló eszközökre jutó „spread” részletesen elérhető az eBrókerház honlapján, azonban mértéke ügyfelenként változhat néhány – vagy valamennyi – alapul szolgáló eszköz esetén; a „spread” mértéke az ügyféltörténettől, az ügyfél méretétől, tevékenységétől és bizonyos promócióktól függ. 

  A példa kedvéért vegyünk egy 1 egységnyi ügyletet, amelyet Bitcoin-ban hajtanak végre, 150 „pips spread”-del. A Bitcoin árának pip-je 1 pontnak (1,00) felel meg. 1 x 150 = 150 USD.

  A 150 USD összeg a tranzakció nyitásakor kerül majd levonásra a NY/V-ből, így az ügylet NY/V értéke -150 USD lesz közvetlenül az ügylet nyitása után.

  A fentieken túl az eBrókerház Overnight Financing (OF) költséget számít fel azon ügyleteknél, amelyek nyitottak maradnak a napi kereskedés végén is. E költség alkalmazása jóváírás és terhelés során is történhet, mértékét pedig az alapul szolgáló instrumentum kereskedéséhez használt devizák megfelelő kamatlábai, illetve az e célból alkalmazott árrés határozzák meg. A Kriptodeviza CFD-k az árrés jelentősen ingadozhat a kriptodevizák szélsőséges piaci körülményei miatt.

  Ha a kiszámolt OF költség százalékos aránya pozitív, akkor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az ügyfél számláján. Ha viszont ez az arány negatív, akkor a megfelelő összeget levonjuk az ügyfél számlájáról. Ha a CFD jegyzési devizaneme eltér a számláétól, az átváltásra kerül a számla devizanemére az akkor érvényes árfolyamon.

  A long pozíciók OF százalékának számítása:

  A short pozíciók OF százalékának számítása:

  Ahhoz, hogy megkapjuk a OF összegét, a (fentiek szerint) kiszámított OF százalékos értékét megszorozzuk az ügylet – alapul szolgáló eszköz egységeiben kifejezett – összegével, az alábbi képlet szerint:
  Overnight Financing összege = Ügylet összege x Overnight Financing százalékos értéke

  A CFD-k kereskedési eredményét befolyásolhatja az ügyfelek adóügyi illetékessége szerinti állam személyi jövedelemadózási környezete.

  Meddig érdemes tartanom a terméket, és kivehetem-e előbb a pénzemet? A Kriptodeviza CFD-ket általában 24 óránál rövidebb ideig tartják. A kereskedési időben bármikor kiveheti pénzét a CFD-ből, amikor szeretné, de az így kapott ár nem feltétlenül lesz kedvező az Ön számára vagy befektetési céljai szempontjából.

  Hogyan tehetek panaszt? Panaszát benyújthatja az eBrókerháznak címezve a compliance@ebrokerhaz.hu e-mail címen. Az e-mailnek tartalmaznia kell az ügyfél nevét, számlaszámát és a panasz jellegét. Amennyiben az ügyfél elégedetlen a panaszára kapott válasszal, úgy lehetősége van azzal a Magyar Nemzeti Bankhoz vagy az illetékes bírósághoz fordulni.

  További vonatkozó információ: A jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nem tér ki a termékhez kapcsolódó valamennyi tudnivalóra. A termékről szóló további információért és a termékre vonatkozó jogilag kötelező érvényű feltételekért látogassa meg az eBrókerház honlapját a www.iforex.hu címen.

  A szélsőséges piaci feltételeknek köszönhetően a Kriptodeviza CFD-k kereskedési feltételei gyakran változhatnak. Az ügyfelek számára határozottan javasoljuk a körültekintő kereskedést, valamint a Kereskedési Feltételek rendszeres áttekintését, különösen a kereskedés megkezdése előtt.


  A számok nem veszik figyelembe az Ön személyi jövedelemadózási helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által elérhető összeget.
  Az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására a pozíció automatikusan lezárul

  A letöltéshez kérjük, kattintson ide

 • Részvény CFD-k

  Milyen termékről van szó?

  A jelen befektetési termék egy különbözeten alapuló ügylet (angolul: „Contract for Difference” – „CFD”). A CFD egy tőzsdén kívül kereskedett (angolul: „Over the Counter” – „OTC”), tőkeáttételes pénzügyi instrumentum, amelynek értékét az alapul szolgáló eszköz értéke határozza meg. Az ügyfél nyereséget vagy veszteséget érhet el a CFD-n, attól függően, hogy milyen irányú tranzakcióról van szó (vétel vagy eladás), illetve az alapul szolgáló eszköz értéke milyen irányban változik. A nyereség vagy veszteség mértékét az alapul szolgáló eszköznek az ügylet nyitásakor, illetve zárásakor fennálló értéke határozza meg. A CFD ügylet elszámolása kizárólag készpénzben történik, és az ügyfél semmilyen joggal nem rendelkezik a tényleges alapul szolgáló eszköz vonatkozásában.

  A CFD célja, hogy az alapul szolgáló eszköz árváltozása nyomán érjen el nyereséget. A részvényeken alapuló CFD-k esetében az árak meghatározása az alapul szolgáló, tőzsdén jegyzett részvények árainak követésével történik. Az eBrókerház az árakra vonatkozó információkat a likviditást biztosító partnerétől, míg utóbbi az adott tőzsdék adatait gyűjtő és összesítő piaci adatszolgáltatótól szerzi be. A részvény-piacok többségén 5 napig folyik a kereskedelem, vasárnaptól péntekig. Az egyedi kereskedési időkről az eBrókerház honlapján tájékozódhat.

  Ez a termék olyan ügyfeleknek ajánlott, akik irányított tranzakciókat kívánnak végrehajtani, és az alapul szolgáló részvény összesített teljesítményéhez kapcsolódó rövid távú árfolyammozgásokból kívánnak profitálni, valamint rövid ideig képesek viselni a teljes befektetett összeg elvesztésének kockázatát. Következésképp, a termék nem megfelelő azon ügyfeleknek, akik nem engedhetik meg maguknak a befektetett összeg elvesztését. Az ilyen típusú befektetés sikerességéhez szükséges, hogy az ügyfél ismereteken alapuló (ebből a célból használhatóak az eBrókerház által rendelkezésére bocsátott eszközök) feltételezésekkel éljen az alapul szolgáló eszköz árfolyammozgásának irányát illetően; továbbá szükség van a devizaárfolyamok szoros követésére is, hiszen azok gyorsan, rövid idő alatt változhatnak. 

  Az ügyfélnek megfelelő fedezettel („Fedezet”) kell rendelkeznie a számláján egy CFD-ügylet megnyitásához. Valamennyi részvény CFD-k esetén a szükséges elérhető kezdeti fedezet 20% (amely 1:5 tőkeáttételt jelent). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 10,000 euró nagyságú ügylet kezdeményezéséhez az ügyfélnek legalább 2,000 euró elérhető fedezettel kell rendelkeznie a számláján.

  A Ny/V (nyereség/veszteség) meghatározása a következő képlet alkalmazásával történik:
  Vételi („long”) pozíciók esetén: Ügylet nagysága (az alapeszköz egységében megadva) x [záró vételi ár – nyitó eladási ár] = Ny/V (a másik eszköz egységében megadva)

  Eladási („short”) pozíciók esetén: Ügylet nagysága (az alapeszköz egységében megadva) x [nyitó vételi ár – záró eladási ár] = Ny/V (a másik eszköz egységében megadva)

  A lezárt pozíciókból előálló NY/V ezután átváltásra kerül az ügyfél számlájának alap devizanemére (amennyiben különbözik). Az átváltás a két érintett devizanem megfelelő – a pozíció lezárásakor érvényes – vételi/eladási árfolyama alapján történik.
  A Ny/V értékét az eBrókerház által felszámolt díjak is befolyásolják, az alábbiak szerint.

  A Ny/V értékének folyamatos számítását a kereskedési platform végzi, és annak alakulása is itt tekinthető meg. Az egyes pozíciókhoz kapcsolódó veszteségek hatással vannak az ügyfél fedezetére. Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) Automatikus Biztosítékzárási Szabálya („Automatikus Biztosítékzárási Védelem”) értelmében, amennyiben az ügyfél Saját Tőkéje eléri a Felhasznált fedezet 50%-át vagy az alá csökken (Felhasznált fedezet 50%-a = Szükséges fedezet) – az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására – a leginkább fedezetigényes nyitott ügylet vagy az adott Instrumentumot érintően nyitott valamennyi pozíció automatikusan zárásra kerül. A nyitott pozíciókon nem realizált nyereség felhasználható az ügyfél számláján lévő veszteséges pozíciók fedezetére. Abban az esetben, ha az ügyfél Limitáras megbízást adott bármelyik nyitott pozíció tekintetében, az ilyen nyitott pozíció(k) – szintén az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására – automatikusan zárásra kerülnek, ha elérik a limitárat szintet. Fontos, hogy minden időpontban az ügyfél nyitott pozícióinak fedezetet nyújtó összeg álljon rendelkezésre. További részletekért tekintse meg a Kereskedési Feltételeket.

  Milyen kockázatok állnak fenn, és mit kaphatok ezek vállalásáért?1

  A kockázati mutató feltételezi, hogy legfeljebb 24 óráig tartja meg az adott terméket. Előfordulhat, hogy az ügyletet nem tudja könnyen lezárni, vagy ezt olyan áron kell megtennie, ami jelentős hatással jár a befektetése megtérülésére. A CFD-ket az árfolyamcsúszás jelensége is befolyásolhatja, valamint az, ha nem lehet lezárni az ügyletet a kívánt árszinten lezárni (mivel ilyen ár nem érhető el a piacon). A CFD-k tőzsdén kívül kereskedett (Over The Counter – OTC) termékek, így nem értékesíthetők tőzsdén, multilaterális kereskedési rendszerben (angolul: „Multilateral Trading Facility” – „MTF”), illetve egyéb kereskedési platformokon.

  Ez egy magas kockázatú termék. Az alapul szolgáló részvény árfolyama jelentős ingadozást mutathat rövid időtartam alatt. Ha az árváltozás iránya ellentétes az ügyfél által választottal, az ügyfél jelentős veszteségekkel szembesülhet rövid idő leforgása alatt, melyek maximális összege az ügyfél számláján levő teljes befektetés összege lehet (ideértve az ügyfél befizetéseit, illetve bármely felhalmozott nyereséget). Ugyanakkor, az ügyfélnek soha nem keletkezik tartozása az eBrókerház felé a számláján elérhető összegeken felül az eBrókerház által nyújtott „Negatív egyenleg elleni védelem” értelmében. Másfelől, ha az árváltozás iránya megegyezik az ügyfél által választottal, az ügyfél jelentős nyereségre tehet szert rövid idő leforgása alatt.

  A használt tőkeáttétel felerősíti és növeli a nyereség és veszteség mértékét. A magasabb tőkeáttételi arány nagyobb nyereséget eredményez, ha az ügyfél a megfelelő árváltozási irányt választotta, míg ellentétes mozgás esetén nagyobb veszteségre számíthat. 

  Teljesítményre vonatkozó forgatókönyvek (feltételezve, hogy nem érvényesülnek „Overnight Financing” és Árfolyamcsúszás hatások):

  Az alábbiakban az Apple alapú CFD ügylet teljesítmény-forgatókönyvekre mutatunk példákat.

  Kizárólag franciaországi ügyfelek: A francia pénzügyi felügyelet (AMF) követelményeivel összhangban, valamennyi CFD belső védelemben részesül. Ebből következően valamennyi nyitott pozíció automatikusan lezárásra kerül, amennyiben eléri a belső védelemi szintet, illetve a kötelező Fedezet-védelem szintjét (bármelyik történik hamarabb).

  Mi történik, ha az eBrókerház nem tudja teljesíteni a kifizetést? Amennyiben az eBrókerház fizetésképtelenné válik, és nem tudja kifizetni ügyfeleit, a lakossági ügyfelek legfeljebb 100 000 eurós összegű kártalanításra lehetnek jogosultak (a kifizetés az Országos Befektető-védelmi Alapból történik).

  Milyen költségek merülnek fel? Az eBrókerház a CFD-k vásárlásakor ún. „spread”-et számít fel. A „spread” (vagy árfolyamkülönbözet) a CFD eladási és vételi ára közötti különbség és az ügylet méretének szorzata. Az egyes alapul szolgáló eszközökre jutó „spread” részletesen elérhető az eBrókerház honlapján, azonban mértéke ügyfelenként változhat néhány – vagy valamennyi – alapul szolgáló eszköz esetén; a „spread” mértéke az ügyféltörténettől, az ügyfél méretétől, tevékenységétől és bizonyos promócióktól függ. 

  A példa kedvéért vegyünk egy 55 egységnyi tranzakciót, amelyet Apple-ben hajtanak végre, 6 „pips spread”-del. Az Apple árának pip-jét a második tizedes számjegy (0,01) adja. 55 x 0,06 = 3,3 USD

  A 3,3 USD összeg a tranzakció nyitásakor kerül majd levonásra a NY/V-ből, így a tranzakció NY/V értéke -3,3 USD lesz közvetlenül a tranzakció nyitása után. 

  A fentieken túl az eBrókerház Overnight Financing (OF) költséget számít fel azon ügyleteknél, amelyek nyitottak maradnak a napi kereskedés végén is. E költség alkalmazása jóváírás és terhelés során is történhet, mértékét pedig az alapul szolgáló instrumentum kereskedéséhez használt devizák megfelelő kamatlábai, illetve az e célból alkalmazott árrés határozzák meg. A Részvény CFD-k esetén 2,5%-os árrést alkalmazunk.

  Ha a kiszámolt OF költség százalékos aránya pozitív, akkor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az ügyfél számláján. Ha viszont ez az arány negatív, akkor a megfelelő összeget levonjuk az ügyfél számlájáról. Ha a CFD jegyzési devizaneme eltér a számláétól, az átváltásra kerül a számla devizanemére az akkor érvényes árfolyamon.

  A long pozíciók OF százalékának számítása:

  A short pozíciók OF százalékának számítása:

  Ahhoz, hogy megkapjuk a OF összegét, a (fentiek szerint) kiszámított OF százalékos értékét megszorozzuk az ügylet – alapul szolgáló eszköz egységeiben kifejezett – összegével, az alábbi képlet szerint:
  Overnight Financing összege = Ügylet összege x Overnight Financing százalékos értéke

  Amennyiben készpénzes osztalékfizetésre kerül sor a Részvény CFD-vel kapcsolatosan, osztalék-korrekciót hajtunk végre az ügyfél egyenlegén azon pozíciók tekintetében, amelyeket az ügyfél az osztalék-jogvesztés napját megelőző munkanapon tart az alapul szolgáló részvény vonatkozásában. Az osztalék-korrekció számítása az osztalék mértéke és az ügyfél pozíciójának nagysága alapján történik, és figyelembe vesszük azt is, hogy vételi vagy eladási tranzakcióról van szó – a vételi pozíciók korrekciója jóváírásra kerül az ügyfél egyenlegén, az eladási pozíciókét pedig levonjuk. 

  A nyílt részvénytársaságok részvényeinek értékét érintő bizonyos események („társasági esemény”) bekövetkezésekor az eBrókerház köteles megszüntetni valamennyi nyitott pozíciót, és eltávolítani minden limitáras megbízást abból a CFD-ből, mely az adott részvény teljesítményének jegyzéséhez/nyomon követéséhez kapcsolódik. A társasági események körébe tartozik a részvényfelosztás, az elővételijog-felajánlás, a tőzsdei kivezetés és minden olyan egyéb esemény, amely érdemi hatást gyakorol vagy gyakorolhat a részvények árfolyamára (beleértve a lényeges vállalati bejelentéseket, cégátvételeket, cégegyesüléseket, fizetésképtelenséget stb.). A közelgő társasági események listája elérhető az eBrókerház honlapján (www.iforex.hu).

  A CFD-k kereskedési eredményét befolyásolhatja az ügyfelek adóügyi illetékessége szerinti állam személyi jövedelemadózási környezete.

  Meddig érdemes tartanom a terméket, és kivehetem-e előbb a pénzemet? A Részvény CFD-ket általában 24 óránál rövidebb ideig tartják. A kereskedési időben bármikor kiveheti pénzét a CFD-ből, amikor szeretné, de az így kapott ár nem feltétlenül lesz kedvező az Ön számára vagy befektetési céljai szempontjából.

  Hogyan tehetek panaszt? Panaszát benyújthatja az eBrókerháznak címezve a compliance@ebrokerhaz.hu e-mail címen. Az e-mailnek tartalmaznia kell az ügyfél nevét, számlaszámát és a panasz jellegét. Amennyiben az ügyfél elégedetlen a panaszára kapott válasszal, úgy lehetősége van azzal a Magyar Nemzeti Bankhoz vagy az illetékes bírósághoz fordulni.

  További vonatkozó információ: A jelen kiemelt információkat tartalmazó dokumentum nem tér ki a termékhez kapcsolódó valamennyi tudnivalóra. A termékről szóló további információért és a termékre vonatkozó jogilag kötelező érvényű feltételekért látogassa meg az eBrókerház honlapját a www.iforex.hu címen.


  A számok nem veszik figyelembe az Ön személyi jövedelemadózási helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által elérhető összeget.
  Az Automatikus Biztosítékzárási Védelem hatására a pozíció automatikusan lezárul.

  A letöltéshez kérjük, kattintson ide